Välkommen till BGM Service

Behöver Du kalibrera mätutrustningar, mäta upp och rikta verktygsmaskiner, slipmaskiner eller mäta upp stora objekt?
Då kan vi hjälpa Dig! Vi är ett ackrediterat mobilt laboratorium.

Våra tjänster

 

Vi är ackrediterade för kalibrering av planskivor, längdmätbänkar och höjdmätare.