Om BGM Service

BGM-Service AB startades 1984. I början bestod uppdragen till största delen av uppmätning och uppriktning av verktygsmaskiner. Efterhand tillkom uppmätning av mätmaskiner och planskivor.

Kravet på BGM-Service att vara ackrediterade för kalibrering ökade och år 2000 blev vi ackrediterade för kalibrering av längdmätbänkar och planskivor.

Ackrediteringen utfärdas av Swedac och vårt ackrediteringsnummer är 1577. Ackrediteringen gäller för mobil verksamhet vilket innebär att kalibreringarna utförs hos kunderna. Vi utför även kalibreringar av andra utrustningar.

Vi arbetar under mottot att den bästa kunden är en nöjd kund och strävar efter att alla våra kunder skall vara nöjda.

Några av våra kunder:

  • Volvo Personvagnar
  • ESAB AB
  • Modig Machine Tools
  • Ferruform
  • Valmet
  • Siemens
  • AB Motala Verkstad
  • Saab Aeronautics