Välkommen till BGM Service

Behöver Du kalibrera mätutrustningar, mäta upp och rikta verktygsmaskiner, slipmaskiner eller mäta upp stora objekt?
Då kan BGM Service AB hjälpa Dig! Vi är ett ackrediterat mobilt laboratorium.

Våra tjänster

BGM Service AB är ackrediterat företag för kalibrering av planskivor och längdmätbänkar.