uppmätning och uppriktning av verktygsmaskiner

Uppmätning och uppriktning av verktygsmaskiner

BGM Service har lång erfarenhet av att rikta upp verktygsmaskiner. Vi mäter upp geometrin med olika laseruppmätningar samt med elektroniska nivileringsgivare. Vinkelrätheten kontrollerar vi mot diabsvinkel med indikatorklocka.

Med våra laserutrustningar utför vi uppmätning av:

  • Positioneringssnoggrannhet
  • Repetering
  • Vändglapp
  • Rakhet
  • Vinkelräthet
  • Tippning
  • Vridning
  • Planhet
  • Matningshastighet

Om du har delningsbord eller annan roterande axel med positionering har vi utrustning att mäta upp den med. Vid behov justerar vi stigningsfelskompenseringen i parametrarna och om maskinen behöver riktas om utför vi det om så är möjligt.

ballbarmätning  med Renishaw QC20 Ballbarsystem

Ballbarmätning med Renishaw QC20 Ballbarsystem

Med vårt Renishaw QC 20 Ballbarsystem mäter vi cirkulärinterpoleringen. Med den ballbarmätningen kan vi diagnostisera olika fel och dess inverkan på maskinens noggrannhet.

3D-mätning med FARO ION Lasertracker

FARO ION Lasertracker, 3D-mätning

Behöver du hjälp med att mäta upp stora objekt? Till exempel 3D-mätning? Då kan vi hjälpa dig med vår portabla mätmaskin som är en FARO ION Lasertracker, det kan vara t.ex. fixturer eller riggar. Med mätmjukvaran går det bra att mäta mot Cad modell.

uppmätning och uppriktning av slipmaskiner

Vi hjälper dig med slipmaskiner!

På valsslipmaskiner i till exempel pappersbruk mäter vi upp rakheten i två plan och vi hjälper till att rikta upp maskinen.

Vi mäter även upp planheten och rakheten på planslipmaskiner och riktar upp vid behov.