kalibrering av mätbänkar, planskivor, höjdmätare och mätmaskiner

Kalibrering

BGM Service AB är ackrediterat av SWEDAC mot ISO/IEC 17025.

Företaget utför ackrediterad kalibrering av längdmätbänkar, planskivor och höjdmätare.

Vi utför även kalibrering av till exempel mätmaskiner och andra mätutrustningar.

Dessutom justerar vi vid behov där så är möjligt.