kalibrering av mätbänkar, planskivor, höjdmätare och mätmaskiner

Kalibrering

BGM Service AB är ackrediterat av SWEDAC mot ISO/IEC 17025.

Företaget utför ackrediterad kalibrering av längdmätbänkar och planskivor.

Vi utför även kalibrering av till exempel höjdmätare, mätmaskiner och andra mätutrustningar.

Dessutom justerar vi vid behov där så är möjligt.